gallery/tjanster2
gallery/tjanster1

Jag modererar stora som små seminarier och konferenser om allt från skola till kulturpolitik via miljöfrågor och barns rättigheter. Inget ämne eller sammanhang är för stort eller för litet och min styrka är att kunna hantera olika typer av frågeställningar, människor och situationer. Mina uppdragsgivare är bl.a. Riksteatern, Jusek och Atea. Referenser finns om du vill ha!

Jag föreläser om kommunikation, hur du kan bli framgångsrik med din opinionsbildning och om hur arbetet i en politisk organisation fungerar (både parti, riksdag och regeringskansliet samt ideell sektor). Jag kan även komma och berätta om hur Sverige funkar utifrån den faktabok för barn som jag skrivit eller om mental träning i skolan, vilket är ämnet för min andra bok. 

 

Jag bygger föreläsningarna på forskning, omvärldsanalys och egna erfarenheter då jag de senaste 15 åren på olika sätt arbetat med kommunikation, opinionsbildning och krishantering. Jag har bl.a. arbetat som pressekreterare och stabschef på utbildningsdepartementet. Och som pressekreterare samt opinionsbildare på Lärarförbundet. Jag anpassar och sätter ihop innehåll utifrån vad du och din organisation behöver.

 

 

Jag hjälper organisationer och företag med allt från krishantering, mediaträning, planerad kommunikation, opinionsbildning, pressarbete och varumärkesbyggande till ledarskap och hur man bygger en kultur som är fri från armbågar men ändå når toppresultat. Jag har lång erfarenhet av kommunikation, krishantering och opinionsbildning. Jag har arbetat i såväl näringsliv som ideel sektor via flera år i riksdag och regering. 

Jag fyller även tillfälliga vakanser hos företag och organisationer som tex kommunikationschef, verksamhets ansvarig, marknadsstrateg eller projektledare. Uppdragsgivare är bl.a. Kivra. Referenser finns!

gallery/tjanster3

moderator

kommunikatör

föreläsare