Så funkar Sverige - en faktabok för barn

Kanske har du bott i Sverige i hela ditt liv? Kanske har du precis flyttat hit? Oavsett vilket, så undrar du säkert över en hel del. Vad betyder det att vi bor i en demokrati? Vilka rättigheter och skyldigheter har vi? Vem ser till att det finns jobb, skolor och sjukhus? Vem planerar hur samhället ska se ut och varifrån kommer pengarna? Vad gör en politiker egentligen och hur väljer vi dem?

 

Hur funkar Sverige egentligen? Varför är det viktigt att ha koll på det? Och vad händer när det inte funkar? Vilka bestämmer över oss tio miljoner som bor här? Och hur kan du vara med och påverka nu och i framtiden? Ett första steg på vägen kan vara att läsa denna faktafyllda handbok till landet Sverige, om allt från allemansrätt och rösträtt till jämlikhet och olikhet. Många frågor, många svar – för nyfikna i alla åldrar!

Arbetar du på en skola, ett bibliotek, i en kommun, i en organisation eller på ett företag? Vill du att jag kommer ut och berättar om hur Sverige fungerar utifrån min bok?  Hör gärna av dig HÄR!

gallery/insta

MENTAL TRÄNING I SKOLAN

När något går åt skogen och inte blir som du har tänkt, hur kan du ta dig ur din mentala svacka? Hur hjälper du eleverna att ta nya tag när de känner att de inte har lyckats? Med förankring i vetenskap, empiri och klassrumspraktik hjälper boken dig att använda mental träning för att få klimatet i klassrummet mer tillåtande till misstag och för att eleverna i högre grad ska nå sina kunskapsmål. Vill du veta det, och lite annat, så är den här boken något för dig!

 

Mental träning är systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskapligt baserad träning av mentala processer. Målet med mental träning är helt enkelt att man ska må och fungera bättre. Mental träning i skolan handlar dels om dig som lärare, dels om dina elever. Och dels om allas era hjärnor och ankar!

Den här boken hjälper dig med sådant som inte alltid uttryckligen står i kursplanerna, men som måste fungera ändå. Och kanske inte bara fungera utan som också skulle kunna fungera bättre än du först trott?

 

gallery/mentaltraning
gallery/safunkarsverige3d

du har rätt

Det här är en handbok att ha med sig i fickan, om de livsviktiga rättigheter som alla under 18 år har enligt Barnkonventionen.
Boken innehåller gripande berättelser, konkreta råd och frågeställningar som på olika sätt belyser värdet av att behandla varandra rättvist och jämlikt. Berättelserna i boken berör allt från rasism, elevrådsengagemang, maktperspektiv, klass och föräldrar som lägger näsan i blöt.  

Jason Diakité och Matilda Westerman skriver personligt, engagerat och pedagogiskt om en av FNs absolut viktigaste konventioner.
Med boken vill författarna skapa en känsla av hopp och delaktighet, men också ge dig som läsare verktyg för att själv påverka din vardag och engagera dig.

 

gallery/dU HAR RÄTT